1. Hiện tại có một số member mạo danh BQT để giao dịch trên diễn đàn và đã LỪA ĐẢO khá nhiều tại chuyên mục Adwords... Mọi người cảnh giác và đọc bài: Giới thiệu giao dịch đảm bảo bởi @Admin

Chủ đề 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Thảo luận trong 'Thương mại điện tử' bắt đầu bởi nguyễn đức chương, 16/4/20.

Lượt xem: 213
 1. nguyễn đức chương

  nguyễn đức chương Seo Newbie

  Gia nhập:
  9/8/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng và có vận tốc không đổi. Kiến thức Chuyển động thẳng đều có mối liên hệ mật thiết với kiến thức Chuyển động thẳng biến đổi đều, và là kiến thức cơ bản của vật lí 10 và vật lí cấp 3.

  I. CÁC DẠNG BÀI TẬP .

  Dạng 1 : Tính vận tốc, tốc độ trung bình.

  Bài 1 : Một ôtô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ôtô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h và trong nửa cuối là 40km/h. Tính tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đường AB

  ĐS: 50km/h

  Bài 2 : Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB. Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.

  ĐS: 14,4km/h

  Dạng 2: Lập phương trình chuyển động – xác định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau

  Bài 3 : lúc 8 giờ một ôtô khởi hành đi từ A về B với vận tốc 20m/s. Chuyển động thẳng đều.

  a.Lập phương trình chuyển động.

  b.Lúc 11h thì người đó ở vị trí nào.?

  c.Người đó cách A 40km lúc mấy giờ?

  Bài 4: Hai thành phố A và B cách nhau 250km. Lúc 7h sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 60km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? tại vị trí cách B bao nhiêu km ?

  A.9h30ph; 100km B.9h30ph; 150km C.2h30ph; 100km D.2h30ph; 150km

  Bài 5: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trên đoạn đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ôtô chạy từ A là 54km/h và của ôtô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ôtô làm chiều dương.
  a. Viết phương trình chuyển động của hai ôtô trên.
  b. xác định thời điểm và vị trí của hai xe khi gặp nhau.
  Đs : a. xA = 54t, xB = 48t + 10 b. sau 5/3 giờ , cách A 90km về phía B.
  Bài 6 : Lúc 6 giờ một ôtô xuất phát đi từ A về B với vận tốc 60Km/h và cùng lúc một ôtô khác xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.
  a. Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6giờ, lập phương trình chuyển động của mỗi xe.
  b. Xác định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.
  Đs : a. x1 = 60t, x2 = 220 - 50tb. cách A 120 km về phía B

  Bài 7 : Hai vật chuyển động ngược chiều qua A và B cùng lúc, ngược chiều để gặp nhau. Vật qua A có vận tốc v1 = 10m/s, qua B có vận tốc v2 = 15m/s. AB = 100m.
  a. Lấy trục tọa độ là đường thẳng AB , gốc tọa độ ở B, có chiều dương từ A sang B , gốc thời gian là lúc chúng cùng qua A và B .Hãy lập phương trình chuyển động của mỗi vật.
  b. Xác định vị trí và thời điểm chúng gặp nhau.
  c. Xác định vị trí và thời điểm chúng cách nhau 25m
  Đs : a. x1 = -100+ 10t, x2 = -15t b. t = 4s và x = -60m

  II. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

  Câu 1 : Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :
  x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ).
  Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?
  A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.
  B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.
  C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.
  D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.

  Câu 2 : Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là
  A. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D.x= -2t +1

  Câu 3 : Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s). Kết luận nào sau đây đúng

  A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động

  B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển động

  C. Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm tại thời điểmt= 4/3

  D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độx= 4

  [​IMG]
  Câu 4 : Trên hình là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng.

  Cho biết kết luận nào sau đây là sai?

  A. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m.

  B. Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m.

  C. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ.

  D. Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10m.

  Câu 5 : Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều?

  A. Đồ thị a B. Đồ thị b và d C. Đồ thị a và c D.Các đồ thị a,b và c đều đúng

  [​IMG]

  Câu 6 : Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:
  A.7m/s B.5,71m/s C. 2,85m/s D. 0,7m/s

  Câu 7 : Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
  A.12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D.0,2m/s

  Câu 8 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:
  A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h

  Câu 9 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20Km/h trên đoạn đường đầu và 40Km/h trên đoạn đường còn lại .Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là :
  A. 30km/h B. 32km/h C. 128km/h D. 40km/h

  Câu 10 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:
  A.15km/h B.14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h

  Câu 11 : Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h. Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quảng đừơng là
  A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h

  Câu 12 : Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là :

  A. x = 3 + 80t. B. x = 80 – 3t. C. x = 3 – 80t. D. x = 80t.

  Câu 13 : Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và từ B lần lượt là ?

  A. xA = 54t ;xB = 48t + 10. B. xA = 54t + 10; xB = 48t.

  C.xA = 54t; xB = 48t – 10 . D. xA = -54t, xB = 48t.

  Câu 14 : Nội dung như bài 28, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là

  A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km.

  Câu 15 : Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ?

  A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h

  [​IMG]

 2. hoa dai

  hoa dai Top 7

  Gia nhập:
  31/10/18
  Bài viết:
  1,104
  Đã được thích:
  26
  Nơi ở:
  Bà rịa - vũng tàu
  Web:

Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


Chia sẻ trang này

Đang tải...